Az oktatástechnológiai, tantárgymódszertani kutatások tipológiája; fejlesztés és innováció

Az oktatástechnológiai kutatások számos problémát vetettek fel. A technológia oktatási használatának egyik csapdája, amikor előtérbe kerül a technika, és csak később merül fel problémaként, hogy az adott eszközt hogyan lehet az oktatás részévé tenni. Az újabb szakirodalomban túlnyomóan az etnográfia, az esettanulmány és a design-alapú kutatás szerepel. A szisztematikus kvalitatív kutatás jelentősen hozzájárul az oktatástechnológia tudományos elfogadottságához és gyakorlatához is. Ez nem jelenti a kvantitatív kutatások mellőzését, hiszen a kutatások tárgyának és céljának megfelelően választjuk a módszereket.

tamogatas tanacsadas tanulas tartalom