A neveléstudományi interdiszciplínák új határvidékei – videó előadások

A videó- előadások és az azok alapját képező prezentációk rendszerszemléletű áttekintést adnak az online tanulási környezet  fogalmáról és fontosabb jellemzőiről. Megismerik a humán kognitív habitus alapváltozatait és betekintést nyernek az egyes kognitív habitusokra jellemző interfészek alapvonásaiba és az elektronikus információkezelés alapformáiba.

tamogatas tanacsadas tanulas tartalom